• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

มายาคติของการเสพติด

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทสรุปการศึกษาวิจัย
เรื่อง "มายาคติของการเสพติด"
โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่านทางลิงค์ 
บทสรุปผู้บริหาร (E-book) https://online.fliphtml5.com/pyepm/sdwm/
รายงานการวิจัยเล่มเต็ม https://goo.gl/dtKGbv

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์