• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทบาทของสมาชิกวุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความวิชาการ 
เรื่อง บทบาทของสมาชิกวุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
จัดทำโดย นายกิตติศักดิ์  อุไรวงศ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์
บทสรุป https://online.fliphtml5.com/pyepm/jucm/
เล่มเต็ม https://online.fliphtml5.com/pyepm/iagi/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา