• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

การส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย (Occupation and Employment Promotion of the Disabled in Thailand)

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความวิชาการ 
เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย (Occupation and Employment Promotion of the Disabled in Thailand)
จัดทำโดย นายศรัณย์ศิริ  คัมภิรานนท์ วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์
บทสรุป https://online.fliphtml5.com/pyepm/debb/
เล่มเต็ม https://online.fliphtml5.com/pyepm/gtzc/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นายศรัณย์ศิริ คัมภิรานนท์ วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา