• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

มาตรการด้านการท่องเที่ยว : โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (Tourism stimulus package : Rao Tiew Duay Kan (We Travel Together))

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความวิชาการ 
เรื่อง มาตรการด้านการท่องเที่ยว : โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (Tourism stimulus package : Rao Tiew Duay Kan (We Travel Together))
จัดทำโดย นางสาวศฐิฒฎา ธารารัตนสุวรรณ วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์
บทสรุป https://online.fliphtml5.com/pyepm/uycu/
เล่มเต็ม https://online.fliphtml5.com/pyepm/xxoi/

ดาวน์โหลดเอกสาร