• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

แนวทางแก้ปัญหายาเสพติดโดยเน้นที่อุปสงค์และอุปทานของยาเสพติด

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทสรุปเชิงนโยบาย (TSRI Policy Brief)
เรื่อง "แนวทางแก้ปัญหายาเสพติดโดยเน้นที่อุปสงค์และอุปทานของยาเสพติด"
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่านทางลิงค์ 
เอกสารวิชาการ (E-book) https://online.fliphtml5.com/pyepm/hvti/

ดาวน์โหลดเอกสาร