• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

ปัญหาและการจัดการขยะอาหาร (Food Waste Problem and Management)

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความวิชาการ 
เรื่อง ปัญหาและการจัดการขยะอาหาร (Food Waste Problem and Management)
จัดทำโดย นางสาวสาคร  ศรีมุข วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์
บทสรุป https://online.fliphtml5.com/pyepm/ecwx/
เล่มเต็ม https://online.fliphtml5.com/pyepm/iwmx/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวสาคร ศรีมุข วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล