• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอสรุปผลการสัมมนา
เรื่อง "การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน"
โดย กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่านทางลิงค์ 
เอกสารวิชาการ (E-book) https://online.fliphtml5.com/pyepm/gufm/

ดาวน์โหลดเอกสาร