• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

การขยายโอกาสการมีงานทำและส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ (Increasing Employment Opportunities and Promoting Employment of the Elderly in the Profession Suitable for Age and Experience)

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความวิชาการ 
เรื่อง การขยายโอกาสการมีงานทำและส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ (Increasing Employment Opportunities and Promoting Employment of the Elderly in the Profession Suitable for Age and Experience) 
จัดทำโดย นางสาวแสงจันทร์  มาน้อย  วิทยากรชำนาญการ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์
บทสรุป https://online.fliphtml5.com/pyepm/ftbt/
เล่มเต็ม https://online.fliphtml5.com/pyepm/jyds/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวแสงจันทร์ มาน้อย วิทยากรชำนาญการ