• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้สัมฤทธิ์ผล

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทสรุปเชิงนโยบาย (TSRI Policy Brief)
เรื่อง "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้สัมฤทธิ์ผล"
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่านทางลิงค์ 
เอกสารวิชาการ (E-book) https://online.fliphtml5.com/pyepm/qltg/

ดาวน์โหลดเอกสาร