• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามประมวลกฎหมายอาญา

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความวิชาการ 
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามประมวลกฎหมายอาญา
จัดทำโดย นางสาวจุฑาลักษณ์  จำปาทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์
บทสรุป https://fliphtml5.com/pyepm/nxru
เล่มเต็ม https://fliphtml5.com/pyepm/epfo

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวจุฑาลักษณ์ จำปาทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา