• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

การจัดการแรงงานข้ามชาติของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ขอเสนอบทสรุปเชิงนโยบาย (TSRI Policy Brief) เรื่อง "การจัดการแรงงานข้ามชาติของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ"
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่านทางลิงค์ เอกสารวิชาการ (E-book) https://online.fliphtml5.com/pyepm/zlyf/ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)