• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : โครงการคนละครึ่ง (Economic stimulus package : The half-half co-payment scheme)

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความวิชาการ เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : โครงการคนละครึ่ง (Economic stimulus package : The half-half co-payment scheme)
จัดทำโดย นางสาววิกานดา วรรณวิเศษ วิทยากรชำนาญการ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์
บทสรุป https://online.fliphtml5.com/pyepm/akuf/
เล่มเต็ม https://online.fliphtml5.com/pyepm/wbsk/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาววิกานดา วรรณวิเศษ วิทยากรชำนาญการ