• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

สถานการณ์สังคมไร้เงินสดของประเทศไทย (The cashless society situation in Thailand)

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความวิชาการ 
เรื่อง สถานการณ์สังคมไร้เงินสดของประเทศไทย (The cashless society situation in Thailand)
จัดทำโดย นางสาวมัทยา  ศรีพนา  วิทยากรชำนาญการ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์
บทสรุป https://online.fliphtml5.com/pyepm/rhbc/
เล่มเต็ม https://online.fliphtml5.com/pyepm/gfqv/

ดาวน์โหลดเอกสาร