• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความวิชาการ 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)
จัดทำโดย นางสาวแสงจันทร์  มาน้อย  วิทยากรชำนาญการ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์
บทสรุป https://fliphtml5.com/pyepm/tkbg
เล่มเต็ม https://online.fliphtml5.com/pyepm/gagw/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวแสงจันทร์ มาน้อย วิทยากรชำนาญการ