• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

ขอเสนอสรุปผลการประชุมเวที สกสว. (TSRI Public Policy Forum)

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
ขอเสนอสรุปผลการประชุมเวที สกสว. (TSRI Public Policy Forum)
เรื่อง "พิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม"
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่านทางลิงค์ 
เอกสารวิชาการ (E-book) https://online.fliphtml5.com/pyepm/ugmz/

ดาวน์โหลดเอกสาร