• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

AI เทคโนโลยีอนาคตของประเทศไทย (Artificial Intelligence in Thailand)

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความวิชาการ 
เรื่อง AI เทคโนโลยีอนาคตของประเทศไทย (Artificial Intelligence in Thailand)
จัดทำโดย นายศรัณย์ศิริ  คัมภิรานนท์ วิทยากรปฏิบัติการ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์
บทสรุป https://online.fliphtml5.com/pyepm/dkjk/
เล่มเต็ม https://online.fliphtml5.com/pyepm/wcdo/

ดาวน์โหลดเอกสาร