• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

การรับรองและคุ้มครองสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของบุคคลเพศเดียวกัน

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความวิชาการ 
เรื่อง การรับรองและคุ้มครองสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของบุคคลเพศเดียวกัน
จัดทำโดย นางสาวทัศนีย์  สุขสมบูรณ์  นิติกรชำนาญการ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์
บทสรุป https://online.fliphtml5.com/pyepm/ziun/
เล่มเต็ม https://online.fliphtml5.com/pyepm/camd/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวทัศนีย์ สุขสมบูรณ์ นิติกรชำนาญการ