• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

ปัญหาขยะทะเลในประเทศไทย

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความวิชาการ 
เรื่อง ปัญหาขยะทะเลในประเทศไทย (Marine Debris Problem in Thailand)
จัดทำโดย นางสาววิกานดา  วรรณวิเศษ  วิทยากรชำนาญการ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์
บทสรุป https://online.fliphtml5.com/pyepm/gbxy/
เล่มเต็ม https://online.fliphtml5.com/pyepm/rqwc/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาววิกานดา วรรณวิเศษ วิทยากรชำนาญการ