• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

ความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทย

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความวิชาการ 
เรื่อง ความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทย
จัดทำโดย นายศรัณย์ศิริ คัมภิรานนท์ วิทยากรปฏิบัติการ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์
บทสรุป https://online.fliphtml5.com/pyepm/pmti/
เล่มเต็ม https://online.fliphtml5.com/pyepm/rqjf/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

จัดทำโดย นายศรัณย์ศิริ คัมภิรานนท์ วิทยากรปฏิบัติการ