• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

ผลกระทบเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อวิกฤตการท่องเที่ยวของประเทศไทย

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความวิชาการ 
เรื่อง "ผลกระทบเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อวิกฤตการท่องเที่ยวของประเทศไทย"
จัดทำโดย นางสาวศฐิฒฎา  ธารารัตนสุวรรณ วิทยากรชำนาญการ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์
บทสรุป https://online.fliphtml5.com/pyepm/xdme
เล่มเต็ม https://online.fliphtml5.com/pyepm/klfj

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

จัดทำโดย นางสาวศฐิฒฎา ธารารัตนสุวรรณ วิทยากรชำนาญการ