• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

มาตรการส่งเสริมการมีบุตรของประเทศไทย : แรงกระตุ้นในการสร้างประชากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความวิชาการ
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการมีบุตรของประเทศไทย : แรงกระตุ้นในการสร้างประชากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
จัดทำโดย นางสาวเรไร ลำเจียก วิทยากรชำนาญการพิเศษ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์
บทสรุป https://online.fliphtml5.com/pyepm/bdxg
เล่มเต็ม https://online.fliphtml5.com/pyepm/qslm


 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

จัดทำโดย นางสาวเรไร ลำเจียก วิทยากรชำนาญการพิเศษ