• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายทูมูร์ อามาร์ซานา (H.E. Mr. Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตฯ มองโกเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ ในวันพุธที่11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายทูมูร์ อามาร์ซานา (H.E. Mr. Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลีย ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมีนายอนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-มองโกเลีย และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภาร่วมให้การรับรองประธานวุฒิสภาและเอกอัครราชทูตมองโกเลียต่างชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมองโกเลีย ที่ดำเนินมาอย่างราบรื่นตลอด 46 ปี นับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ ทั้งในระดับราชวงศ์ รัฐบาลและรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรัฐสภามีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกันขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ด้านการท่องเที่ยว สาธารณสุข การศึกษา และกีฬา อีกทั้งมีการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงอูลานบาตอร์ รวมทั้งกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเมืองพี่เมืองน้องอีกหนึ่งคู่