• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายยูริ ยาร์วียาโฮ (H.E. Mr. Jyri Jarviaho) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายยูริ ยาร์วียาโฮ (H.E. Mr. Jyri Jarviaho) เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ จากนั้น เวลา 12.00 นาฬิกา ประธานวุฒิสภาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตฯ ณ ห้องช้อน จิม ทอมป์สัน โรงแรมเดอะสยาม ในการนี้นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ พลเอก วสันต์ สุริยมงคล รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟินแลนด์ นายบรรชา พงศ์อายุกูล สมาชิกวุฒิสภา นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา และนางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ เข้าร่วมให้การรับรอง