• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

ประธานวุฒิสภาจะให้การรับรอง นางแชสตี เริดส์มูน (H.E. Mrs. Kjersti Rødsmoen) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนางแชสตี เริดส์มูน (H.E. Mrs. Kjersti Rødsmoen) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะโดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา และเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง
ประธานวุฒิสภาและเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ฯ ได้หารือเกี่ยวกับการกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างรัฐสภาประเทศไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์ บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาและการสนับสนุนให้มีจำนวนสมาชิกรัฐสภาสตรีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ประธานวุฒิสภาและเอกอัครราชทูตฯ ยังได้หารือเรื่องการฟื้นฟูการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศ หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ คลี่คลายลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศด้วย อนึ่ง เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงกำหนดการเยือนประเทศไทยของคณะกรรมาธิการรัฐสภาสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association-EFTA) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ได้เลื่อนการเดินทางดังกล่าวออกไป เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งกำลังพิจารณาการจัดหารือในรูปแบบการประชุมออนไลน์ในเร็วๆ นี้ และจะเยือนประเทศไทยภายหลังการระบาดของโควิด-๑๙ คลี่คลายลง นอกจากนี้ ประธานวุฒิสภาได้เน้นย้ำว่าจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาไทยและนอร์เวย์ รวมถึงความร่วมมือในทุกมิติ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ