• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองนางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ ประธานวุฒิสภาได้ให้การรับรองนางสุจิตรา ทุไร (H.E. Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมีนางพิกุลแก้วไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นายบรรชา พงศ์อายุกูล กรรมการบริหารและเลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อินเดีย และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรองด้วย โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา ได้แสดงความเสียใจต่อการอสัญกรรมของนายประนาบ มุกเคอร์จี อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดีย และฝากความระลึกถึงและขอบคุณผ่านเอกอัครราชทูตฯ ไปยังรองประธานาธิบดีซึ่งดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาด้วย และประธานสภาผู้แทนราษฎร สำหรับคำเชิญให้นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ พร้อมนี้ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียที่มีมายาวนานกว่า ๗๓ ปี โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับราชวงศ์ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งในส่วนของความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติ รัฐสภาของทั้งสองประเทศต่างมีการ  จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน และเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนสมาชิกรัฐสภาทั้งสองประเทศต่างให้การสนับสนุนกันในเวทีการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ เช่น สหภาพรัฐสภา (IPU) และสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) อีกด้วย พร้อมทั้ง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกมิติของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและวิธีการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  พร้อมทั้งยินดีที่จะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชิด