• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายคาซูยะ นาชิดะ (H.E. Mr. NASHIDA Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เมื่อวันที่17 กันยายน 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายคาซูยะ นาชิดะ (H.E. Mr. NASHIDA Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมีนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ญี่ปุ่น และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง
ประธานวุฒิสภาและเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นชื่นชมความสัมพันธ์อันดีนับแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการกว่า 133 ปี ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับทั้งในระดับราชวงศ์ ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสองประเทศต่างมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มั่นคงและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สำหรับความสัมพันธ์พหุภาคีในกรอบการประชุมระหว่างประเทศทั้งไทยและญี่ปุ่นต่างสนับสนุนบทบาท ซึ่งกันและกันอย่างแข็งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบการประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนด้านวิชาการทำให้ไทยมีบทบาทสำคัญในการสร้างหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับประเทศอื่น ๆ มากขึ้น โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภากล่าวแสดงความยินดีไปยัง นายโยชิฮิเดะ สึกะ ในการเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ประธานวุฒิสภาและเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นกล่าวชื่นชมการสาธารณสุขของไทยและญี่ปุ่นในการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยที่ผ่านมาญี่ปุ่นให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ไทยเรื่องยาและเวชภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทำให้ไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี ทั้งสองฝ่าย เห็นพ้องว่าความพยายามในการใช้ภูเก็ตเป็นโมเดลนำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกเหนือจากพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) จะทำให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนญี่ปุ่นได้รับประโยชน์สูงสุดสามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศเข้มแข็งและฟื้นตัวได้เร็วขึ้น