• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

ประธานวุฒิสภาให้การรับรอง นายเหวียน หาย บั่ง (H.E. Mr. Nguyen Hai Bang) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง

ประธานวุฒิสภาให้การรับรอง นายเหวียน หาย บั่ง (H.E. Mr. Nguyen Hai Bang) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ โดยมีนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ร่วมให้การรับรองด้วย