• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร (H.E. Mr. Michael George DeSombre) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา (9 เมษายน 2563)

วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ ประธานวุฒิสภาได้ให้การรับรองนายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร (H.E. Mr. Michael George DeSombre) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่    โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรองด้วย โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ พร้อมกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
ที่มีมายาวนานกว่า ๒๐๐ ปี รวมถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ ประธานวุฒิสภาได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียชีวิตของประชาชนอเมริกาเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และขอแสดงความเห็นใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว ตลอดจนเชื่อว่าการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะประสบความสำเร็จ หากทุกประเทศร่วมมือกันอย่างจริงจังและทำงานร่วมกับประเทศที่ได้รับผลกระทบ
ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณประธานวุฒิสภาที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
และพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ การทหาร และสาธารณสุขที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในด้านสาธารณสุข ขณะนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention : CDC) ได้ร่วมมือกับฝ่ายไทย ในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยที่ศูนย์ CDC กำลังจะเพิ่มเงินสนับสนุนให้กับประเทศไทยอีก ๘ ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกมิติของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา และบทบาทของประเทศไทยในฐานะ                ผู้นำในภูมิภาคอาเซียน