• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

นายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา (18 มีนาคม 2563)

วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๕ อาคาร
สุขประพฤติ ประธานวุฒิสภาได้ให้การรับรองนายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมีนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ นายธานี สุโชดายน และรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ พร้อมทั้งนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรองด้วย โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมายาวนานกว่า ๖๒ ปี โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัตินับว่าอยู่ในระดับที่ดี และรัฐสภาของทั้งสองประเทศต่างมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน ตลอดจนสมาชิกรัฐสภาทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดและให้การสนับสนุนกันในเวทีการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ เช่น สหภาพรัฐสภา (IPU) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกมิติของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมถึงการเชื่อมโยงนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของเกาหลีใต้กับนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ นอกจากนี้ ประธานวุฒิสภาและเอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งยินดีที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้