• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเช็ก เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา (18 กุมภาพันธ์ 2563)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาให้การรับรอง นายราเดก วอนดราเชค (H.E. Mr. Radek Vondracek) ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ค ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภา โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สมาชิกวุฒิสภา และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง จากนั้น เวลา 12.00 นาฬิกา ประธานวุฒิสภา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สมาชิกวุฒิภา และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วม ณ โรงแรมระวีกัลยา กรุงเทพฯ