• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนางสมันตา เค.  ชยสุริยะ (H.E. Mrs. Samantha K. Jayasuriya) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำประเทศไทย ที่มาเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรองประธานวุฒิสภาและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาฯต่างชื่นชมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและศรีลังกาที่มีมาอย่างราบรื่นเป็นเวลา ๖๕ ปีนับจากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์พิเศษผ่านพระพุทธศาสนามากกว่า ๘๐๐ ปี อนึ่ง ความสัมพันธ์ระดับรัฐสภา รัฐสภาไทยได้ให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยทั้งสองประเทศมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน รวมถึงมีความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันด้านเศรษฐกิจ การค้า ซึ่งศรีลังกาถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ลำดับที่ ๔ ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ มีการลงนาม     ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน รวมถึงในด้านการท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความขอบคุณประธานวุฒิสภาที่ให้การรับรองและกล่าวว่าจะผลักดันและสานต่อความสัมพันธ์ในระดับรัฐสภาของทั้งสองประเทศ