• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

นายฟรังซิชกู เด อัสซิช มูไรช์ เอ คูญา วาซ ปัตตู (H.E. Mr. Francisco de Assis Morais e Cunha Vaz Patto) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ ประธานวุฒิสภาได้ให้การรับรองนายฟรังซิชกู เด อัสซิช มูไรช์ เอ คูญา วาซ ปัตตู (H.E. Mr. Francisco de Assis Morais e Cunha Vaz Patto) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย ในโอกาสแนะนำตัวและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - โปรตุเกส ร่วมให้การรับรองด้วย โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐโปรตุเกสที่มีความสัมพันธ์อย่างราบรื่นเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๕๐๘ ปี ตั้งแต่สมัย กรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. ๒๐๕๔ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานที่สุดที่ไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัตินับว่าอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งรัฐสภาไทยยังคงรักษาความสัมพันธ์โดยมีกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - โปรตุเกส เป็นกลไกสำคัญสำหรับความร่วมมือด้านทวิภาคีของทั้งสองประเทศ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่าสาธารณรัฐโปรตุเกสเพิ่งจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนที่จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันในการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา และการผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วย