• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

นายมูฮัมหมัด ฟารุก ข่าน (Hon. Mr. Muhammad Faruk Khan) ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ รัฐสภาสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง(วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)

วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ           พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายมูฮัมหมัด ฟารุก ข่าน        (Hon. Mr. Muhammad Faruk Khan) ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศรัฐสภาสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม คนที่หนึ่ง นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน คนที่สอง และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรองทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องว่า ทั้งไทยและบังกลาเทศควรส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมมืออย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในทุกมิติ ทั้งความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว แรงงาน ตลอดจนประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจา รวมทั้งกระชับความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทั้งในระดับรัฐบาล รัฐสภา และระหว่างประชาชนกับประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐสภาของทั้งสองประเทศ มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ ให้มีความใกล้ชิดและเข้มแข็งยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันมากขึ้นในอนาคต