• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

นายอับเดลอิละฮ์ เอล ฮูสนี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา (๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)

วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ ประธานวุฒิสภาได้ให้การรับรองนายอับเดลอิละฮ์ เอล ฮูสนี (H.E Mr. Abdelilah El Housni) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โมร็อกโก ร่วมให้การรับรองด้วย โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรโมร็อกโกที่มีมายาวนานกว่า ๓๔ ปี และมีความคล้ายคลึงกัน คือ มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัตินับว่าอยู่ในระดับที่ดี และรัฐสภาของทั้งสองประเทศต่างมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน ตลอดจนสมาชิกรัฐสภาทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดและให้การสนับสนุนกันในเวทีการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ เช่น สหภาพรัฐสภา (IPU) และการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) โดยที่รัฐสภาไทยชื่นชมบทบาทของโมร็อกโกในเวทีการประชุมระหว่างประเทศและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อไป ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกมิติของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ระหว่างรัฐสภา ยังรวมถึงด้านการค้าและการลงทุน ด้านการศึกษา และด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการค้าและการลงทุนที่ประเทศไทยยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียนให้ราชอาณาจักรโมร็อกโก ในขณะที่ราชอาณาจักรโมร็อกโกพร้อมจะเป็นประตูการค้าไปสู่ทวีปแอฟริกาและยุโรปให้กับประเทศไทยเช่นกัน