• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา 2 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายซิลเวสเตอร์ บุช (H.E. Mr. Szilveszter Bus) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา
คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรองประธานวุฒิสภาและเอกอัครราชทูตฯ ฮังการีเห็นพ้องในความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันที่มีมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษนับตั้งแต่การเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2440 เรื่อยมาจนทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2516 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองประเทศให้การสนับสนุนบทบาทซึ่งกันและกันอย่างแข็งขัน รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับรัฐสภาผ่านกรอบการประชุมสหภาพรัฐสภา และระดับรัฐบาลในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการน้ำที่ประเทศฮังการี โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ชื่นชมความสำเร็จของรัฐสภาไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศจะมั่นคงและแน่นแฟ้นเช่นนี้ต่อไป และส่งเสริมให้มีความร่วมมือระดับรัฐสภาและการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำด้านนิติบัญญัติ รวมถึงคณะกรรมาธิการด้วย