• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

Hon. Ms. G.K.R. Ayu Koes Indriyah ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือระหว่างรัฐสภา สภาผู้แทนระดับภูมิภาค สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา (วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒)

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง Hon. Ms. G.K.R. Ayu Koes Indriyah ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือระหว่างรัฐสภา สภาผู้แทนระดับภูมิภาค พร้อมคณะรวม ๑๘ คน ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีนายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อินโดนีเซีย และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง ประธานวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือระหว่างรัฐสภาสาธารณรัฐอินโดนีเซียต่างเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีที่ทั้งสองประเทศมีต่อกันมาอย่างแน่นแฟ้นและยาวนานนับตั้งแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและครบรอบ ๖๙ ปีในปีนี้ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดในทุกระดับ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอ และมีความร่วมมือระหว่างกันครอบคลุมในด้านต่าง ๆ อาทิ การทหาร การค้าการลงทุน วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดยไทยและอินโดนีเซียมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน ได้แก่ กรุงเทพฯ กับกรุงจาการ์ตา และเชียงใหม่กับยอร์กยาการ์ตา อีกทั้ง กำลังพิจารณาให้ภูเก็ตกับบาหลีเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันในอนาคต เพื่อประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวและการเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างกันในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมต่อไปในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานวุฒิสภาได้ขอบคุณผ่านไปยังรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซียที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๔๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ ประธานวุฒิสภาเน้นย้ำเจตนารมณ์ของวุฒิสภาที่พร้อมร่วมมือกับรัฐสภาอินโดนีเซียในการสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีให้แน่นแฟ้นและใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศสืบไป