• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

มาดามชุย ยวี่อิง (Madam Cui Yuying) ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองประจำมณฑลฝูเจี้ยน เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา (วันพุธที่ 11 กันยายน 2562)

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง มาดามชุย ยวี่อิง (Madam Cui Yuying) ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองประจำมณฑลฝูเจี้ยน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง
ประธานวุฒิสภาและประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองประจำมณฑลฝูเจี้ยนเห็นพ้องในความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันที่มีมาอย่างยาวนาน และในปีนี้เป็นปีครบรอบ 44 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศจะมั่นคงและแน่นแฟ้นเช่นนี้ต่อไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีการไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอทั้งในระดับรัฐสภาและประชาชนทำให้ทั้งสองประเทศมีความผูกพันสมดังคำกล่าวที่ว่า “จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” ในความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติทั้งสองฝ่ายมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกันเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สอดรับกันระหว่างการพัฒนาแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (One Belt One Road) ของจีน และโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของไทยที่จะช่วยส่งเสริมและขยายเส้นทางการค้า การลงทุน และการคมนาคม ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลดีให้แก่ทั้งสองประเทศหากแต่จะส่งผลประโยชน์ต่อภูมิภาคนี้อีกด้วย