• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

นายตัน ชวน-จิน ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา (๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง Valley II ชั้น ๑ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ประธานวุฒิสภาได้ให้การรับรองนายตัน ชวน-จิน (H.E Mr. Tan Chuan-Jin) ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๔๐ โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล สมาชิกวุฒิสภา และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรองด้วย

 

                    โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่มีมายาวนานกว่า ๕๔ ปี และความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ อยู่ในระดับที่ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายไทยได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ ทั้งสองฝ่ายควรสนับสนุนในการใช้ประโยชน์จากช่องทางความร่วมมือนี้ในการกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศให้มีความใกล้ชิดเพื่อความร่วมมือที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นระหว่างกันในทุกด้าน และมุ่งหวังให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฯ มากขึ้นในอนาคต

                    ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกมิติของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และฝ่ายไทยได้กล่าวขอเสียงสนับสนุนผู้แทนรัฐสภาไทยในการลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (IPU) ในการประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย และเชื่อมั่นว่าการได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาสิงคโปร์จะช่วยให้ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น