• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

นายฮาบิบ เอล มาลกี ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก เข้าพบหารือกับประธานวุฒิสภา (27 สิงหาคม 2562)

ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง Valley II ชั้น ๑ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายฮาบิบ เอล มาลกี (H.E. Mr. Habib El Malki) ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก และคณะ ในฐานะประเทศแขกรับเชิญของการเข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ (The 40th General Assembly of the ASEAN Inter - Parliamentary Assembly) โดยมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง

                    ประธานวุฒิสภามีความยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศดำเนินไปอย่างราบรื่นใกล้ชิด มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมากว่า ๓๔ ปี               โดยในส่วนของความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัตินั้น ทั้งสองฝ่ายได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน จึงหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่าความร่วมมือ           ในด้านอื่น ๆ ของทั้งสองประเทศจะพัฒนายิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยมุสลิมสนใจไปศึกษาต่อที่โมร็อกโกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณรัฐบาลโมร็อกโกที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยเป็นประจำทุกปี ตลอดจนดูแลนักศึกษาไทย         มาโดยตลอด

                    ประธานสภาผู้แทนราษฎรโมร็อกโกกล่าวว่าโมร็อกโกประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยเห็นว่าอาเซียนมีศักยภาพในการเติบโตเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย สำหรับด้านการท่องเที่ยว หวังว่าทั้งสองประเทศจะกระตุ้นการท่องเที่ยวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อไป