• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

นางสาวเหวียน ถิ กีม เงิน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หารือทวิภาคีร่วมกับประธานวุฒิสภา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของรัฐสภา (27 สิงหาคม 2562)

ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาหารือทวิภาคีร่วมกับนางสาวเหวียน ถิ กีม เงิน (H.E. Ms. Nguyen Thi Kim Ngam) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของรัฐสภา ระหว่างการเข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ (The 40th General Assembly of the ASEAN Inter - Parliamentary Assembly) โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-เวียดนาม ประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมการหารือทวิภาคีครั้งนี้ด้วย