• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑๔ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายอีโว ซีเบอร์ (H.E. Mr. Ivo Sieber) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลา            ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และ พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วม            การรับรองด้วย

                    ประธานวุฒิสภากล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์ที่ดำเนินด้วยความราบรื่นมายาวนานกว่าเกือบ ๙๐ ปี และพลวัตความร่วมมือที่มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนทุกระดับ ในส่วนของความร่วมมือ            ด้านนิติบัญญัตินั้น เห็นควรผลักดันให้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน             เพื่อแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศต่อไป นอกจากนี้ ประธานวุฒิสภาแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในประเทศไทย ได้มีส่วนในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้กระชับแน่นแฟ้นด้วยดีเสมอมา

                    ในโอกาสนี้ นายอีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์มีมาอย่างมั่นคงและยาวนาน ส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากทั้งชาวไทยและชาวสวิสตระหนักดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เคยประทับที่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงทรงพระเยาว์ ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองชาติจึงเป็นไปในทิศทางที่ดีมาตลอด โดยทั้งสองประเทศควรร่วมมือกันผลักดันประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ ด้านการค้าการลงทุน การศึกษา และการท่องเที่ยว ให้ก้าวหน้าและเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

                    ทั้งนี้ นายอีโว ซีเบอร์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และจะพ้นจากหน้าที่ในเดือนสิงหาคม 2562