• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

งานวันชาติอเมริกา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ ผู้แทนสำนักการต่างประเทศได้นำดอกไม้ของศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ไปมอบแสดงความยินดีกับนายปีเตอร์ เอ็ม เฮย์มอนด์ (Mr. Peter M. Heymond) อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งครบรอบ ๒๔๓ ปีแห่งการประกาศอิสรภาพ