• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมหารือทวิภาคีกับ นายอวง จู ลิว รองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (22 มิถุนายน 2562)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องพินนาเคิล ๖ ชั้น ๔ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา  ให้การรับรองนายอวง จู ลิว (H.E. Mr. Uong Chu Luu) รองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทน AIPA ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ เพื่อหารือเกี่ยวกับ   การกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมการรับรองครั้งนี้ด้วย

          ในโอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา แสดงความยินดีที่เวียดนามจะเป็นประธานอาเซียน ในปี ๒๕๖๓ และขออวยพรให้เวียดนามประสบความสำเร็จในการดำเนินการทุกประการ ในขณะที่รองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แสดงความขอบคุณที่ประเทศไทย    ให้การสนับสนุนเวียดนามในการเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในสัดส่วนของกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก และทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มพูนความร่วมมือด้านนิติบัญญัติ การทหารและความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน แรงงาน และการท่องเที่ยวระหว่างกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศและของประชาคมอาเซียน