• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "วังวนแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย"

ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "วังวนแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย"
โดย นางสาวมาณริกา จันทาโภ วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิชาการเอกสารอ้างอิงฯ สำนักกรรมาธิการ 2
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/zuaa/  

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวมาณริกา จันทาโภ วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิชาการเอกสารอ้างอิงฯ สำนักกรรมาธิการ 2