• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารจัดการปิโตรเลียมของประเทศไทย"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารจัดการปิโตรเลียมของประเทศไทย"
โดย นายภาสันต์ เงาศุภธน นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกรรมาธิการ 1 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/xnfm/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นายภาสันต์ เงาศุภธน นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกรรมาธิการ 1 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน