• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในอาหารและมนุษย์"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในอาหารและมนุษย์"
โดย นางสาวฑิฆัมพร ฝาชัยภูมิ วิทยากรชานาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/sdfc/ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวฑิฆัมพร ฝาชัยภูมิ วิทยากรชานาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม