• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "วิกฤตช้างไทยในสังคมปัจจุบัน"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "วิกฤตช้างไทยในสังคมปัจจุบัน"
โดย นางสาวนภาพร กิ่งศรี นักวิชาการสนับสนุนงานด้านวิชาการ สำนักกรรมาธิการ 1 กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/cpfc/  

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวนภาพร กิ่งศรี นักวิชาการสนับสนุนงานด้านวิชาการ สำนักกรรมาธิการ 1 กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม