• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "การปฏิรูปประเทศด้านสังคม "

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "การปฏิรูปประเทศด้านสังคม "
โดยนางสาวนาตยา พ่วงพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผน  
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/rrnx/  

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวนาตยา พ่วงพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผน