• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "นิยามคำว่า (Personal Data Protection) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 "

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "นิยามคำว่า (Personal Data Protection) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 "
โดยนางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กลุ่มงานกฎหมาย 1   
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/owrw/ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กลุ่มงานกฎหมาย 1