• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 กับแนวคิด Education 4.0"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 กับแนวคิด Education 4.0"
โดยนางสาวปุญณิศา ไทยช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักนโยบายและแผน 
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/gsnp/  

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวปุญณิศา ไทยช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักนโยบายและแผน